Origen i objectius

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on té la seva seu. Neix a partir del grup de recerca Equip d’Anàlisi Política, reconegut com a tal des de 1990. Aconsegueix acreditar-se com a centre especial de recerca l’any 2002 i quatre anys després obté el reconeixement oficial com a institut de recerca propi de la UAB.

L’IGOP neix amb la voluntat d’impulsar la recerca i la formació i la transferència social en l’àmbit del govern i les polítiques públiques; fent-ho des d’una mirada interdisciplinària i, sobretot, amb capacitat per combinar l’excel·lència acadèmica amb la incidència en la realitat social.

Aquests dos objectius es veuen plenament reflectits en les seves activitats: Recerca i Formació.

Recerca

Desenvolupem projectes tant de recerca competitiva (impulsades per la Comissió Europea amb Horizon Europe, pel Govern d’Espanya -diverses convocatòries de l’Agencia Estatal de Investigación-, pel Govern de la Generalitat de Catalunya així com per entitats privades) com de recerca aplicada, a través de convenis o encàrrecs específics amb institucions i entitats diverses.

Disposem d’una àmplia agenda de recerca, majoritàriament centrada en  l’anàlisi de diverses problemàtiques socials i les respostes impulsades des de les polítiques públiques.

La nostra recerca s’agrupa sota els següents subeixos temàtics:

  • Desigualtat Socio Espacials i Polítiques Urbanes.
  • Desigualtat socials i reformes de l’Estat de Benestar.
  • Acció col·lectiva urbana, dret a la ciutat i polítiques de proximitat.
  • Administració pública i ciutadania.

 

Actualment l’IGOP agrupa la seva recerca en el Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya: i-GOP Grup d’Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques (SGR 2021).

Donat el caràcter interdisciplinar de l’institut, l’IGOP també té connexions amb altres SGrs i grups de recerca següents:

  • Democracy, Elections and Citizenship [ DEC ]
  • Transnational Relations, Democratisation and Migration TRANSDEM ]
  • Globalisation, Education and Social Policies [ GEPS ]

 

Anteriorment l’IGOP ha comptat amb 2 SGR finançats per l’AGAUR (2017-2021):

  • URGOCIS (Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation) (http://www.urgocis.net/)

 

Vols més informació? Consulta la nostra secció “Recerca IGOP

Formació

Estudis de Doctorat (ED)

Des del curs 2014-2015 participem en el programa de doctorat Politics, Policies and International Relations. Dins del mateix es mantenen dues línies específiques de recerca que entronquen directament amb l’IGOP i el seu doctorat: 1 / Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques i 2 / Polítiques socials i urbanes.

Per obtenir més informació i sol·licitar l’admissió cal contactar directament a través de la coordinació del doctorat a Politics, Policies and International Relations (web http://ppir.uab.cat)

 

Màsters i postgraus

També oferim diversos màsters, estudis de postgraus i altres ofertes docents no reglades. El doctorat està específicament orientat a l’excel·lència acadèmica, mentre que els altres programes, sense renunciar a la qualitat, s’adrecen més directament al món professional, amb la voluntat de facilitar una forta relació entre el món universitari i el seu entorn socioeconòmic.

 

Agenda de recerca

Per assolir els objectius d’impulsar la recerca i la formació i la transferència social, l’IGOP ha anat construint una extensa agenda de recerca, convertint-se en un centre de referència en l’àmbit de les ciències socials.

En els darrers anys els nostres àmbits de recerca han agrupat projectes sobre les polítiques públiques i la realitat social des de diferents prismes: desigualtats, cohesió social, renda mínima, segregació urbana, habitatge, acció comunitària, infància, educació, interseccionalitat, cooperació, solidaritat, innovació social i institucional.

L'Univers IGOP